سبحان شیرزاد بیست و هفتم فروردین 93 11:14 بعد از ظهر نظرات ()
آیت الله جنتی و آیت الله صدیقی در نماز جمعه این هفته تهران که به امامت آیت الله موحدی کرمانی اقامه شد حضور یافتند.

92912 814 حضور سه امام جمعه در نماز جمعه این هفته / عکس