سبحان شیرزاد شانزدهم خرداد 93 03:08 قبل از ظهر نظرات ()

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهردار‌ی تهران از کاهش ذخیره آب سدهای تهران به میزان ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته خبر داد.